Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Sústava a číselník odborov vedy a techniky

Sústava odborov vedy a techniky a číselník odborov vedy a techniky podľa smernice č. 27/2006-R, ktorá bola vydaná 21. 12. 2006.