Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf účinné od 1. januára 2015


Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf účinné od 1. januára 2015
Typ súboru:pdf
Velkosť:256201
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku