Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Stupnica platových taríf pedagogických zamnestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009


Stupnica platových taríf pedagogických zamnestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:32974