Stupnica platových taríf pedagogických zamnestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009


Stupnica platových taríf pedagogických zamnestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009
Typ súboru:pdf
Velkosť:32974
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku