Štúdium v zahraničí

Komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských študentov v zahraničí (vrátane štipendií poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne ministerstvom školstva druhej zmluvnej strany) poskytuje SAIA, n.o. (www.saia.sk), ktorá od 1.1.2000 zabezpečuje pre MŠVVaŠ SR servisné služby v rámci uvedenej problematiky. 

Skočiť na začiatok stránky