Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Stretnutie so Združením podnikateľov Slovenska

16.02.2017
     Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na pracovnom stretnutí so Združením podnikateľov Slovenska.
     Témou ich diskusie bol najmä súčasný stav školstva a taktiež Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Členovia združenia prezentovali šéfovi rezortu školstva svoje návrhy a prispeli do diskusie svojimi poznatkami a skúsenosťami z praxe.