Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Stredné školy sa môžu prihlásiť do projektu Modelový Európsky parlament

31.03.2010

     V poradí už 6. ročníkom pokračuje aj tento rok projekt Modelový Európsky parlament (MEP).  Určený je pre žiakov stredných škôl, ktorým chce poskytnúť ucelenejší pohľad na proces európskej spolupráce. Stredoškoláci si tak budú môcť vyskúšať prácu poslancov v Európskom parlamente a zdokonaliť sa v komunikačných a argumentačných zručnostiach.
     Do projektu sa môže prihlásiť každá stredná škola do 8. apríla 2010. Prihlášku s podpisom riaditeľa školy je potrebné zaslať regionálnemu koordinátorovi na adresu regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra (MPC). Bližšie informácie o organizácii a priebehu MEP nájdete na webovej stránke MPC http://www.mpc-edu.sk/projekty/modelovy-europsky-parlament.
     Medzinárodný projekt organizuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v SR a v spolupráci s nadáciou Modelový Európsky parlament v holandskom Haagu. Na vzdelávacom projekte, ktorý podporuje myšlienku európskeho občianstva, participujú všetky krajiny Európskej únie.

Bratislava 31. marec 2010