Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Štipendium na postgraduálne štúdium v Bavorsku

21.08.2013
Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu (BAYHOST) zverejnilo informáciu o vypísaní ročného štipendia v Bavorsku na akademický rok 2014/15 pre absolventov vysokých škôl z Bulharska, Chorvátska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenskej republiky, Českej republiky, Ukrajiny a Maďarska. Štipendium slúži na financovanie postgraduálneho štúdia. Cieľom ročného štipendijného programu je podpora vedeckej spolupráce a študentských výmen medzi Bavorskom a východnou Európu. Bližšie informácie nájdete na http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Uzávierka prihlášok je 1. decembra 2013.
V prípade otázok môžete kontaktovať
doeppe@bayhost.de
info@bayhost.de