Štipendijná schéma pre talentovaných domácich a zahraničných študentov (ročník 2023)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schéme pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl a nadpriemerných študentov so sociálnym znevýhodnením. Štipendium je určené pre talentovaných domácich študentov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Prihlasovať sa môžu študenti posledného ročníka slovenskej strednej školy, ktorí disponujú výsledkom maturitnej skúšky v kalendárnom roku 2023. Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok, t. j. spolu 9 000 € za prvé tri roky vysokoškolského štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách: najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. Umiestnenie študenta v poradí uchádzačov sa určí na základe jeho doterajších študijných výsledkov, a to najmä jeho zapojenia sa do rôznych vedomostných, umeleckých a ďalších súťaží a výsledku externej časti jeho maturitnej skúšky zo slovenského jazyka alebo jazyka menšiny, cudzieho jazyka a matematiky. Žiadosť o štipendium je potrebné záväzne odoslať najneskôr do 20. 7. 2023. Štipendijná schéma je realizovaná v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti. Webová stránka, na ktorej je možné uchádzať sa o štipendium: https://stipendia.portalvs.sk/ .

Viac informácií o procese výberu uchádzačov nájdete priamo v rámci prihlasovacieho formulára. Počet bodov a presné kritériá sú dostupné v prílohách nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky