Stáž pre učiteľov ruského jazyka

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2020/2021.
     Na základe informácií poskytnutých ruskou stranou je predpokladaným termínom jazykovej stáže marec – apríl 2021 (od 22. 3. 2021). Jazyková stáž bude trvať dva týždne.
     Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždennú stáž v Ruskej federácii: 27. januára 2020 (pri registrácii platí dátum uvedený na poštovej pečiatke). Viac informácií nájdete v prílohách.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku