Stáž pre učiteľov ruského jazyka - vyhodnotenie

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypísali výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2020/2021.
     Na základe informácií poskytnutých ruskou stranou je predpokladaným termínom jazykovej stáže marec – apríl 2021 (od 22. 3. 2021). Jazyková stáž bude trvať dva týždne.
     Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždennú stáž v Ruskej federácii: 27. januára 2020 (pri registrácii platí dátum uvedený na poštovej pečiatke). Viac informácií v prílohách.
Výsledky výberového konania na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na akademický rok 2020/2021

     Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 10. februára 2020. Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii odporučila desať kandidátok. Sú nimi:

1. PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
2. Mgr. Alena Bačišinová
3. Mgr. Adriana Lauffová
4. Mgr. Dana Kuciková
5. PaedDr. Mária Bujňáková
6. Mgr. Michaela Kucháriková
7. Mgr. Miroslava Bujňáková
8. PaedDr. Iveta Bednarčíková
9. PaedDr. Emília Lipovská
10. Mgr. Katarína Kseničová

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku