Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Štátny tajomník Jaroslav Ivančo prednášal na pôde UPJŠ v Košiciach a PU v Prešove

12.12.2011

     V pondelok 12. decembra 2011 o 10.00 hod. sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila prednáška štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR Jaroslava Ivanča o ďalších zámeroch s pripravenou novelou vysokoškolského zákona a o financovaní školstva.
     Popoludní zavítal Jaroslav Ivančo na Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, kde budúcim učiteľom prednášal o otázkach riadenia decentralizovaného školského systému na Slovensku a o plánoch rezortu školstva v oblasti regionálneho školstva.
Fotogaléria Košice
Fotogaléria Prešov


Bratislava 12. december 2011