Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) môžu byť prínosné v širokej škále aspektov – pre deti, ich rodičov aj spoločnosť ako takú. Všetky tieto prínosy však závisia od kvality VSRD. Širšie sprístupnenie služieb, ktoré neberie ohľad na kvalitu, neprinesie nič dobré deťom ani spoločnosti z pohľadu dlhodobého zvýšenia produktivity práce.
Táto nová publikácia sa zameriava na problematiku kvality: kladie si za cieľ definovať kvalitu a vymedzuje päť nástrojov politiky, ktoré majú potenciál prispieť k zvýšeniu úrovne kvality vo VSRD.  Ponúka praktické nástroje ako sú stručné prehľady výskumu, medzinárodné porovnania, príklady osvedčenej praxe z rôznych krajín, pomôcky na sebareflexiu atď., ktoré prispievajú k úspešnej implementácii nástrojov.

Obsah publikácie:
 

  • Ako používať súbor nástrojov politiky
  • Nástroj politiky 1: Stanovenie cieľov kvality a predpisov
  • Nástroj politiky 2: Vytvorenie a implementácia vzdelávacieho programu a štandardov
  • Nástroj politiky 3: Zvýšenie kvalifikácií, zlepšenie odbornej prípravy a pracovných podmienok
  • Nástroj politiky 4: Zapojenie rodín a komunít
  • Nástroj politiky 5: Zlepšenie zberu údajov, výskumu a monitorovania

Online verzia publikácie (v anglickom jazyku) sa nachádza na: www.oecd.org/edu/earlychildhood/toolbox.

formát zip Starting Strong III – Súbor nástrojov kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku