Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných školách a v stredných školách


Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k posudzovaniu spĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova v základných školách a v stredných školách
Typ súboru:pdf
Velkosť:3154290
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku