Stanoviská a informatívne materiály

 

Materská škola a školské prázdniny

   Materská škola a školské prázdniny

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie

  Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie – upravené

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

  Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

  Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Vedenie triednej knihy v materskej škole

  Vedenie triednej knihy v materskej škole - aktualizácia

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
 

Súbor typu pdf  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia (december 2019)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku