STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

  • Dátum: 29.06.2018
  • Asociácia krajských rád mládeže
  • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
Pozýva mladých ľudí stať sa

MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN
Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Text výzvy a viac info tu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku