Spustenie online encyklopédie o mládežníckej politike

  • Dátum: 13.12.2017
Dňa 12. decembra 2017 Európska komisia slávnostne otvorila v Bruseli Youth Wiki, encyklopédiu porovnávajúcu národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať európsku  spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Záznam  zo slávnostného otvorenia si môžete pozrieť na nasledujúcom linku

Úlohou národneho korešpondenta poverilo MŠVVaŠ SR  Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli zozbierané informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a i.

 
Viac o encyklopédii sa dozviete na oficiálnej stránke Youth Wiki. 
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku