» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Správa o stave školstva na Slovensku

Správa o stave školstva na Slovensku

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 374 z 13. decembra 2012 Správu o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu.
     Správa prináša popis faktov charakterizujúcich súčasný stav slovenského školstva a formuláciu strednodobých strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie. Obsahuje taktiež návrh 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj regionálneho školstva a 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj vysokého školstva.
      Verejné pripomienkovanie sa skončilo 30. júna 2013. Na jeho základe MŠVVaŠ SR pripravilo modifikovanú verziu materiálu, ktorú predložilo na medzirezortné pripomienkovanie 23. septembra 2013 ako Správu o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.