Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Šport

     Kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti športu sú definované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
  • Aktuality
  • Dokumenty a predpisy
  • Informačný systém športu
  • Povinne zverejňované a iné informácie
  • Financovanie športu
  • Medzinárodná spolupráca v športe
  • Užitočné odkazy
  • Kontakty
  • Hlavný kontrolór športu