Spoločné zasadnutie predsedníctiev Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a Poradnej rady pre mládež pri Rade Európy vedie zástupca odboru mládeže MŠVVaŠ SR

  • Dátum: 04.06.2020

V dňoch 4. a 5. júna 2020 prebieha online rokovanie predsedníctiev štatutárnych orgánov Rady Európy v oblasti mládeže, ktorým predsedá riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR PhDr. Ivan Hromada, PhD. Táto zodpovedná úloha vyplýva z jeho zvolenia za prezidenta Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy. Keďže súčasné okolnosti obmedzujú možnosť osobných stretnutí, členovia riadiaceho výboru a rady sa rozhodli svoju činnosť naplno presunúť do online prostredia.

Obsahom stretnutia sú okrem iného opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nielen z pohľadu zabezpečenia kontinuálnej činnosti týchto orgánov, ale aj z pohľadu vplyvu na mládežnícke organizácie a ich aktivity. V tejto súvislosti bude pozornosť venovaná diskusii o tom, čo sa mal sektor mládeže v Európe možnosť naučiť z prebiehajúcej krízy a ako na ňu zareagovali jednotliví aktéri.

Pozornosť je tiež venovaná súčasnému dianiu za oblasť mládeže v Rade Európy, ako napríklad príprave budúcej celoeurópskej nosnej kampane pre mládež alebo príprave odbornej diskusie týkajúcej sa témy klimatickej krízy, ktorá sa uskutoční online 17. júna 2020.

Členovia predsedníctva sú tiež bližšie informovaní o Stratégii Rady Európy pre mládež do roku 2030, ktorá bola oficiálne spustená v januári tohto roku. V neposlednom rade budú účastníci diskutovať aj o návrhu priorít sektora mládeže na roky 2022 a 2023.

Okrem uvedených tém je na programe stretnutia mnoho ďalších otázok, ktoré sú predmetom náročného dvojdňového rokovania. Hlavným cieľom rokovania je pripraviť plenárne zasadania štatutárnych výborov, ktoré sa majú uskutočniť v októbri 2020, vrátane schválenia programov týchto zasadaní. Účastníci online zasadnutí majú takisto možnosť diskutovať s riaditeľom Rady Európy pre demokratickú participáciu Matjažom Grudenom a generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu Snežanou Samardžić-Marković.

Riaditeľovi odboru mládeže sa napriek sťaženým podmienkam podarilo vytvoriť profesionálne a podnetné prostredie na výmenu názorov a skúseností v online priestore, vďaka čomu budú výstupom zasadnutia konkrétne akčné kroky pre ďalšiu prácu štatutárnych orgánov Rady Európy. Vďaka tejto úspešnej spolupráci a reprezentácii patrí aj Slovenská republika k štátom, ktoré vynikajú svojim aktívnym prístupom k politike mládeže a zároveň máme príležitosť byť súčasťou riešení a opatrení, ktoré sú v tejto oblasti v rámci Rady Európy vyvíjané.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku