Špeciálne výchovné zariadenia (aktualizované 16.9.2020)

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne výchovné zariadenia, v ktorých sú deti ubytované (t. j. diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium s deťmi umiestnenými na pobyt v zariadení)  po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od (či sú upravené nad rámec) štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov pre základné a stredné školy. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku