Špeciálna grantová výzva v čase pandémie pre mládežnícke organizácie - nový termín prijímania žiadostí 22. jún 2020

Európska nadácia pre mládež sa v rámci schémy pilotných aktivít rozhodla vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto špecifickej výzve sú národné alebo lokálne mládežnícke organizácie. Sumou až 10 000 eur môžu byť podporené aktivity prejavujúce solidaritu a podporu osobám ovplyvneným krízou COVID-19.

EYF plánuje ponechať výzvu živú počas celého roka a otvoriť viacero predkladacích termínov. Prvé prijímanie žiadostí bolo ukončené 10. mája 2020. Aktuálny termín na ďalšie predkladanie žiadostí je 22. jún 2020. Dovoľujeme si upozorniť záujemcov, že oprávnené predkladať projekty sú len registrované organizácie. V súčasnosti je o registráciu veľký záujem, a preto je nutné o ňu požiadať v dostatočnom časovom predstihu.

Podrobnejšie informácie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku