Špeciálna grantová výzva v čase pandémie pre mládežnícke organizácie – nový termín prijímania žiadostí 1. september 2020

Európska nadácia pre mládež sa v rámci schémy pilotných aktivít rozhodla vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto špecifickej výzve sú národné alebo lokálne mládežnícke organizácie z partnerských krajín vrátane Slovenska. Sumou až 10 000 eur môžu byť podporené aktivity prejavujúce solidaritu a podporu osobám ovplyvneným krízou COVID-19.

EYF ponecháva výzvu živú počas celého roka a aktuálny termín na predkladanie žiadostí je 1. september 2020. Dovoľujeme si upozorniť záujemcov, že oprávnené predkladať projekty sú len registrované organizácie. V súčasnosti je o registráciu veľký záujem, a preto je nutné o ňu požiadať v dostatočnom časovom predstihu.

Podrobnejšie informácie

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku