Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Smernica č. 8/2015 upravujúca postup pri tvorbe zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (zrušená smernicou č. 1/2017)


Smernica č. 8/2015 upravujúca postup pri tvorbe zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (zrušená smernicou č. 1/2017)
Typ súboru:rtf
Velkosť:143373