Smernica č. 8/2015 upravujúca postup pri tvorbe zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (zrušená smernicou č. 1/2017)


Smernica č. 8/2015 upravujúca postup pri tvorbe zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce (zrušená smernicou č. 1/2017)
Typ súboru:rtf
Velkosť:143373
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku