Smernica č. 8/2008-Rz 15. júla 2008, ktorou sa mení smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení smernice č. 12/2007 – R zo 17. augusta 2007


Smernica č. 8/2008-Rz 15. júla 2008, ktorou sa mení smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení smernice č. 12/2007 – R zo 17. augusta 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:24076
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku