Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (Vrátane príloh č. 1-4)


Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov (Vrátane príloh č. 1-4)
Typ súboru:zip
Velkosť:191289
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku