Smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov


Smernica č. 8/2005-R z 20. júna 2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
Typ súboru:pdf
Velkosť:56351
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku