Smernica č. 6/2006-R zo 7. marca 2006 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 2/2006-R z 20. januára 2006, ktorou sa upravuje postup pri dohodovacom konaní na rok 2006


Smernica č. 6/2006-R zo 7. marca 2006 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 2/2006-R z 20. januára 2006, ktorou sa upravuje postup pri dohodovacom konaní na rok 2006
Typ súboru:zip
Velkosť:47666
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku