Smernica č. 52/2018 o centrálnom riadení žiadostí na vývoj, rozvoj a zrušenie informačných systémov MŠVVaŠ SR

     Smernica č. 52/2018 o centrálnom riadení žiadostí na vývoj, rozvoj a zrušenie informačných systémov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účinná od 19. decembra 2018.

  • Štruktúra štúdie uskutočniteľnosti zmenovej požiadavky
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku