Smernica č. 5/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 4/2013 upravujúca záväzné postupy pri uplatnení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien v rezorte MŠVVaŠ SR


Smernica č. 5/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 4/2013 upravujúca záväzné postupy pri uplatnení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien v rezorte MŠVVaŠ SR
Typ súboru:rtf
Velkosť:130553
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku