Smernica č. 46/2018 ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam


Smernica č. 46/2018 ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam
Typ súboru:rtf
Velkosť:119308
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku