Smernica č. 25/2006-R zo 14. decembra 2006, ktorou sa stanovujú záväzné postupy pre jednotlivé útvary Ministerstva školstva Slovenskej republiky a pre jeho priamoriadené organizácie pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


Smernica č. 25/2006-R zo 14. decembra 2006, ktorou sa stanovujú záväzné postupy pre jednotlivé útvary Ministerstva školstva Slovenskej republiky a pre jeho priamoriadené organizácie pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
Typ súboru:pdf
Velkosť:151907
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku