Smernica č. 23/2012 o postupoch a podmienkach pri presune alebo implementácii informačných systémov do Dátového centra rezortu školstva, ich prevádzke v Dátovom centre rezortu školstva a zavádzaní nových informačných systémov v rezorte školstva, vedy, výs


Smernica č. 23/2012 o postupoch a podmienkach pri presune alebo implementácii informačných systémov do Dátového centra rezortu školstva, ich prevádzke v Dátovom centre rezortu školstva a zavádzaní nových informačných systémov v rezorte školstva, vedy, výs
Typ súboru:zip
Velkosť:44573
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku