Smernica č. 20/2006-R z 15. júna 2006 ktorou sa upravuje postup pri výkone následnej finančnej kontroly v rezorte školstva (Vrátane príloh č. 1-12)


Smernica č. 20/2006-R z 15. júna 2006 ktorou sa upravuje postup pri výkone následnej finančnej kontroly v rezorte školstva (Vrátane príloh č. 1-12)
Typ súboru:zip
Velkosť:273260
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku