Smernica č. 18/2006-R z 12. júna 2006, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre krajské školské úrady (Vrátane príloh č. 1-2)


Smernica č. 18/2006-R z 12. júna 2006, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre krajské školské úrady (Vrátane príloh č. 1-2)
Typ súboru:zip
Velkosť:90376
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku