Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Smernica č. 14/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pre jednotlivé útvary Ministerstva školstva Slovenskej republiky a pre jeho priamoriadené organizácie pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác


Smernica č. 14/2008-R z 15. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pre jednotlivé útvary Ministerstva školstva Slovenskej republiky a pre jeho priamoriadené organizácie pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
Typ súboru:pdf
Velkosť:153997