Smernica č. 12/2007-R zo 17. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov


Smernica č. 12/2007-R zo 17. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov
Typ súboru:pdf
Velkosť:36222
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku