Smernica č. 10/2007-R z 10. augusta 2007 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 17/2005-R v znení Smernice č. 28/2006, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia


Smernica č. 10/2007-R z 10. augusta 2007 ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 17/2005-R v znení Smernice č. 28/2006, ktorou sa určuje postup implementácie vzorového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre školy a školské zariadenia
Typ súboru:zip
Velkosť:176551
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku