Služobný predpis č. 9/2007-R z 13. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta


Služobný predpis č. 9/2007-R z 13. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta
Typ súboru:pdf
Velkosť:35951
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku