Služobný predpis č. 26/2006-R z 20. decembra 2006, ktorým sa určujú kritériá služobného hodnotenia štátnych zamestnancov (Vrátane príloh č.1-4)


Služobný predpis č. 26/2006-R z 20. decembra 2006, ktorým sa určujú kritériá služobného hodnotenia štátnych zamestnancov (Vrátane príloh č.1-4)
Typ súboru:zip
Velkosť:194410
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku