Služobný predpis č. 12/2006 -R z 25. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta (Vrátane príloh č. 1-2)


Služobný predpis č. 12/2006 -R z 25. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta (Vrátane príloh č. 1-2)
Typ súboru:zip
Velkosť:130484
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku