Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Slovenskí študenti získali na olympiáde projektov v USA ocenenie

20.05.2015
     Čestné uznanie za zaslúžilú prácu na olympiáde - 4. miesto v kategórii Inžinierstvo získali košickí stredoškoláci Igor Žovtík a Michal Urban na medzinárodnej olympiáde projektov I-SWEEEP - International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment). V americkom Houstone súťažili naši žiaci od 7. – 11. mája.
     Ocenenie získali za skonštruovanie pohybujúceho sa robota, ktorému dali meno Robot Snail. Celkovo na olympiáde súťažilo približne 600 mladých vedcov zo 67 krajín sveta, ktorí prezentovali 427 projektov v troch hlavných kategóriách.
     Žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach pracovali pod vedením svojho pedagóga Juraja Mihaľova. Do USA sa kvalifikovali ako víťazi Festivalu vedy a techniky 2014, ktorý sa koná aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky. Spolu s nimi Slovensko reprezentoval aj Dominik Juračka z Bratislavy so svojim projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia.