Slovenské rozprávky z celého sveta – projekt, ktorý spája slovenské deti a žiakov po celom svete

  • Foto: TASR
  • Dátum: 17.10.2020

Medzinárodná súťaž, ktorej cieľom je rozšíriť záujem detí a žiakov o čítanie, pokračuje. Témou tretieho ročníka je doprava, dopravné prostriedky. Zapojiť sa môžete stále aj vy.

ilustračná foto

Začiatkom októbra sa uskutočnilo vyhodnotenie II. ročníka medzinárodnej súťaže v literárnej tvorbe a následnej výtvarnej tvorbe detí a žiakov pod názvom „Slovenské rozprávky z celého sveta II“. Zo spoločných prác detí a žiakov vzniká krásna rozprávková kniha s rovnomerným názvom súťaže, ktorá bude distribuovaná všetkým zúčastneným deťom, školám a centrám. Súťaže sa zúčastnili deti a žiaci z 33 škôl, centier a spolkov s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí vo Francúzsku, Chorvátsku, Kanade, Kuvajtu, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Srbsku, Švajčiarsku, na Ukrajine a vo Veľkej Británii. Spoločným úsilím sa podarilo spojiť slovenské deti a žiakov po celom svete a motivovať ich k čítaniu v slovenskom jazyku.

Následne bol vyhlásený III. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta na tému – doprava, dopravné prostriedky. Súťaž vyhlasuje 4. Všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci sa môžu opäť tešiť na rozprávkovú knihu, zostavenú z finálovej tvorby detí a žiakov, ktorá už bude tretia v poradí.  

Bližšie informácie na : janpochanic@gmail.com
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku