Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Slávnostné menovanie rektorov vysokých škôl

02.02.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil v pondelok 2. februára 2009 slávnostného aktu vymenovania rektorov vysokých škôl. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch prezidentského paláca. Menovacie dekréty si prevzali traja rektori:

- Marek Pribula - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,
- Ján Svák - Bratislavská vysoká škola práva,
- János Tóth - Univerzita J. Selyeho v Komárne.
Fotogaléria

Bratislava 2. február 2008