Navigácia

Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – podporné opatrenie

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súlade s § 4e ods. 1 písm. f) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi školy podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok.

V školskom roku 2023/2024 pridelí ministerstvo finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súlade s § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.

Skočiť na začiatok stránky