Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Školy budú prezentovať úspešné projekty

24.03.2009

     Ministerstvo školstva SR pripravilo konferenciu Modernizácia vzdelávania s podporou projektov, ktorá sa uskutoční 25. marca 2009 v Bratislave. Na stretnutí budú zástupcovia škôl prezentovať úspešné projekty, ktoré realizovali s finančnou podporou z výziev MŠ SR - Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2008, Otvorená škola 2008 a Enviroprojekt 2008.

Miesto a čas: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava, 10.00 hod.