Školský šport

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti MŠVVaŠ SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o projekte Školský šport: Pavol Smutný

Školský šport je projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Národného športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách. Vychádza z princípov aktívnej školy, t. j. maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa. Je to komunikačná, informačná a projektová platforma, ktorá spája všetkých, ktorí školský šport tvoria: žiaci, rodičia, učitelia, riaditelia, starostovia, župani, športové zväzy a organizácie, štátne inštitúcie, poslanci, politici.

V súvislosti so školským športom hovoríme tiež o aktívnej škole. Aktívna škola integruje aktívny transport žiakov a učiteľov, telesnú a športovú  výchovu, aktívne prestávky, športové krúžky, športové kurzy, aktívne školské družiny, školské športové súťaže, testovanie pohybových predpokladov, a celkovo vytvára proaktívne prostredie.

Logo projektu symbolizuje pohyb, aktivitu, hravosť:

SkolskySport

Viac o projekte Školský šport sa dozviete na osobitne vytvorenej stránke www.skolskysport.sk

Organizačný poriadok školských športových súťaží 2022/2023 - všeobecné ustanovenia (pre všetky súťaže)

Organizačný poriadok školských športových súťaží 2022/2023 - osobitné ustanovenia (pre každú súťaž)

Kalendár školských športových súťaží 2022/2023

Skočiť na začiatok stránky