Školenie školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam s mladými ľuďmi (TOTHRE 2017)

  • Dátum: 31.05.2017
Miesto konania: on-line, Budapešť

Kurz bude pozostávať z troch fáz:

• 1. fáza: e-learningové vzdelávanie (23. jún - 31. júl a september 2017)

• 2. fáza: rezidenčný tréningový seminár , ktorý sa uskutoční v European Youth Centre v Budapešti od 2. do 11. októbra 2017.

• 3. fáza: následné aktivity vrátane e-learningu (25. októbra - 15. december)

Uzávierka prihlášok: 9. jún 2017 do 13:00 hod

Krátka charakteristika:

Vzdelávací kurz bude podporovať úlohu mládežníckych organizácií a rozvíjať kompetencie školiteľov a multiplikátorov, uplatňovať kvalitné vzdelávanie v oblasti ľudských práv pre mladých ľudí, najmä na národnej a miestnej úrovni, a podporovať ďalšie začlenenie vzdelávania o ľudských právach do politiky mládeže a práce s mládežou.

Vzdelávanie je určené pre:

• aktívnych školiteľov a facilitátorov v neformálnom  vzdelávaní, najmä v rámci mládežníckych organizácií a združení, v činnostiach týkajúcich sa práce s mládežou a iných mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním v oblasti ľudských práv

• školiteľov, učiteľov s multiplikačnou úlohou v rámci formálnych vzdelávacích systémov, ktorí majú záujem o zavedenie metodológie neformálneho vzdelávania do svojich vzdelávacích aktivít v oblasti ľudských práv

Prihláška:  Žiadosti musia byť sprevádzané podporným listom od vašej vysielajúcej organizácie / inštitúcie. Prihlásenie je potrebnéon-line
prostredníctvom tohto odkazu:

http://youthapplications.coe.int
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku