Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

September 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené pre jednotlivé školy finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa na celý rok 2017.
 
Normatív na jedného asistenta učiteľa sa od 1. 9. 2017 upravil na 800 Eur/1 mesiac.